دلنوشته های مهربانو

اینجا خاطرات زندگی مشترک من و دختر نازنینم به یادگار نوشته میشود

عکس از من ، پست از شما مطمئنم با دیدن این عکس، کلی یاد خاطره های دردناک می کنید .
در رابطه با پست قبل که خیلی کم لطفی کردید این مطالب رو مطالعه فرمایید . 


هرروز بازیگران نمایش و بچه های کار با تماشاگران تاتر فوتبال و وسطی بازی می کنند بعد میرن برای اجرا 


http://www.irna.ir/fa/News/82275785/

http://www.rahefarda.com/arts-culture/254836

http://www.khabaronline.ir/detail/592522/culture/theater

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/01/1218343/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85

http://golvani.ir/1395/08/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/


 


[ دوشنبه 3 آبان 1395 ] [ 10:49 ق.ظ ] [ مهربانو ] نظرات (16)      قالب ساز آنلاین