از 14 آذر ماه تا 21 آن ، هفته ی حسابداری و روز 15 آذر ماه ، روز حسابدار نام دارد . آدمهای خاکی مثل زمین استهلاک ناپذیرند . رفاقت با آنان گرچه با ارزشترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است ،

 ولی ثبتشان نمی کنم . 

نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری ، بخاطر اینکه در ترازنامه ی قلبم به گونه ای ثبت شده اند که

 هیچ پایان دوره ای مرا مجبور به بستن حساب آنان نمیکند.

همکاران عزیزم روزتون مبارک امیدوارم حساب عقل و دلتون با هم تراز باشه 

پینوشت : کامنت دونی اینجا رو میبندم تا به همون بحث قبل بپردازیم تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1395 | 02:56 ب.ظ | نویسنده : مهربانو |